Rezervoni qëndrimin tuaj

  • Check-In
  • Check-Out
  • Dhomat
  • të rriturit
  • fëmijët
  • Kodi i zbritjes
  • Ndryshoni/anuloni rezervimin
rezervo tani mbylle
Eksploroni
më shumë
mbylle Swiss Diamond Group Swiss Diamond Hotel - Lugano Swiss Diamond Hotel - Prishtina La Romantica - Lugano Ayan Zalaat - Ulaanbaatar

Të dhënat e kompanisë


Numri i TVSH-së: 330055542
Selia dhe emri i kompanisë: Swiss Diamond Hotel SH.P.K
Zyra e regjistrit komercial: ARBK Agjencia e regjistrimit te bizneseve te kosoves
Zyra e Regjistrimit të Bizneseve: 810518417
Kapitali aksionar: 16.125,00 €