Rezervoni qëndrimin tuaj

  • Check-In
  • Check-Out
  • Dhomat
  • Të rritur
  • Fëmijë
  • Kodi i zbritjes
  • Ndryshoni/anuloni rezervimin
rezervo tani mbylle
Eksploroni
më shumë
mbylle Swiss Diamond Group Swiss Diamond Hotel - Lugano Swiss Diamond Hotel - Prishtina La Romantica - Lugano Ayan Zalaat - Ulaanbaatar

GDS Codes

Sabre: YX 154766
Amadeus: YX PRNSDH
Galileo/Apollo: YX 65517
Worldspan: YX PRNSD
Pegasus: GL 8710